Ditt strømavtalevalg

Strøm er livets hovedpulsåre. Det er strømmen som holder samfunnet sammen og passer på at alle samfunnsoppgaver blir gjort. Mye forskning har gått med på å se på hvordan man kan beskytte seg mot strømbrudd, våpen med fokus på strømstans og sabotasje. Trenger du strøm må du inngå en strømavtale, om du ikke vil at strømselskapet bare setter en pris på din strøm. Strømselskapene kan ikke si nei til å gi deg strøm så lenge du betaler, men de trenger ikke å gi deg en god pris om du ikke inngår en avtale om pris. La oss ta en titt på fire forskjellige mekanismer som ofte dukker opp når vi snakker om strøm.

Spotprisavtaler

Spotprisavtaler er nok avtaler du har hørt om før. Det er ikke noe problem å inngå en spotprisavtale, men det kan jo være greit å styre denne avtalen selv ved at du vet hva du begir deg ut på. Spotpris er en pris som reflekterer markedsprisen hele tiden. Hva er nå markedsprisen vil jo være neste spørsmål. Markedsprisen finner du må kraftbørsen. Kraftbørsen heter Nordpool og viser deg hva din spotpris hele tiden. Spotprisen varierer igjen etter hvor du bor. Prisen varierer fra time til time. Du bør derfor ha en times måler hjemme slik at du betaler rett hele tiden, men du kan også få en avregning på akkurat dette, slik at det blir riktig.

Fastprisavtaler

Fastprisavtaler er det motsatte av spotprisavtaler. Liker du å forholde deg til noe som har den samme prisen hver eneste dag er fastprisavtaler din måte å få dette til på. Du må binde deg til en periode hvor du betaler det samme beløpet for hver eneste kWh hver neste dag. Når avtaleperioden går mot slutten får du et varsel slik at du kan velge om du vil fortsette eller om du vil inngå en ny eller en annen avtale.

Variable kraftavtaler

Mange synes at spotpriser blir litt mye. Prisen hopper jo frem og tilbake hele tiden. Det er ikke lett å planlegge i forhold til hvordan den prisen forholder seg. Mange tar derfor grep og heller bytter til variable kraftavtaler. De fleste vil nok føle at en fastpris ikke gir det beste utgangspunktet fordi de ikke får med seg de virkelig billige periodene. Variabel gir deg svingninger, men kun hver 14. dag istedenfor hver time som med spotprisen.

Medlemsavtaler

Alle vil jo ha billig strøm og det kan du også få. De fleste organisasjoner og andre medlemmer har billige avtaler med sine organisasjoner. Trenger du en avtale så kan du få det. Er du medlem av Coop eller andre så har de allerede gitt deg en avtale som du kan bruke. Du kan med andre ord være medlem av en forening eller en organisasjon og nyte godt av hvordan det er å være med i et slikt lag. Pass på at du får det du fortjener.